Adwokat Szczecin Piotr Salitra
Rozwód Szczecin

Usługi


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i prowadzenia konkretnych spraw. W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje reprezentację przed sądami wszystkich instancji (Sąd), Prokuraturą, organami administracji publicznej oraz wszelkimi innymi podmiotami. Ponadto Kancelaria zajmuje się sporządzaniem umów, wydawaniem opinii prawnych, opracowywaniem pism procesowych oraz przeprowadzaniem negocjacji z kontrahentami.

Kancelaria zajmuje się wszystkimi gałęziami prawa, a w szczególności sprawami z zakresu:

1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego, m. in.:

 • - o rozwód
 • - o separację
 • - o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • - podział majątku wspólnego małżonków
 • - o alimenty
 • - odnośnie władzy rodzicielskiej
 • - o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

2. Prawa cywilnego, m. in.:

 • - roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
 • - o naruszenie dóbr osobistych
 • - sprawy spadkowe
 • - o podział majątku wspólnego
 • - o zniesienie współwłasności
 • - postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • - dotyczące nieruchomości

3. Prawa karnego zarówno na gruncie postępowania przygotowawczego przed organami Policji i Prokuratury, jak i sądowego, m.in.:

 • - obrona w sprawach karnych
 • - obrona w sprawach karnoskarbowych
 • - reprezentacja pokrzywdzonych

4. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.:

 • - odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • - o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • - o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie
 • - o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • - odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego

5. Sprawy administracyjne

6. Własności intelektualnej, w tym ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

7. Prawa medycznego, m.in.:

 • - dotyczące błędu w sztuce lekarskiej w tym dochodzenie odszkodowań od placówek medycznych

Ponadto w ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria Adwokacka zajmuje się:

 • - zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego
 • - tworzeniem i opiniowaniem umów oraz dokumentów firmy
 • - przygotowywanie uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia
 • - sądowym dochodzeniem należności oraz ich egzekucją
 • - reprezentacją przedsiębiorcy przed sądami, urzędami oraz innymi podmiotami
 • - postępowaniem upadłościowym i naprawczym
 • - roszczeniami z tytułu prawa pracy

Sprawy rodzinne - Adwokat Szczecin